Co to jest dusza

Apostoł Jakub napisał, że ten kto nawróci grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi jego duszę od śmierci i zakryje liczne grzechy. Jeżeli możliwe jest uratowanie duszy przed śmiercią, możliwe jest też, by dusza grzesznika umarła, została zniszczona.
Tę samą myśl znajdujemy w opisie czasów mesjańskich, gdy Jezus jako Król i Sędzia prowadzić będzie ludzkość od stanu grzechu i zła do doskonałości utraconej w raju. Wtedy – jak zapowiada apostoł Piotr: „każdy, kto nie posłucha tego Proroka [ czyli Mesjasza – Jezusa ], zostanie [ostatecznie] usunięty z ludu.” W oryginale, wg przekładu dosłownego (ewangelicznego, 2002) znajdujemy tam następującą myśl: „I stanie się, że każda dusza, która by nie posłuchała tego proroka, zostanie zniszczona i usunięta z ludu.” Dusza nie jest nieśmiertelna i nie jest także niezniszczalna. Nawiasem mówiąc: Ponieważ wierzono, że dusza jest nieśmiertelna, dlatego też wierzono, że ludzie mają wieczne życie z tego powodu (że dusza jest nieśmiertelna) i dlatego uważano, że zwierzęta nie mogą mieć duszy, ponieważ gdyby miały dusze nieśmiertelne to poszłyby do nieba po śmierci (lub do piekła albo czyśćca). Jak widać jeden mit rodzi drugi. Biblia nigdzie nie uczy, że ktoś będzie żył wiecznie, ponieważ ma nieśmiertelną duszę. Nadzieja życia wiecznego łączy się w Piśmie św. ze zmartwychwstaniem. Jeszcze do tego wrócimy.

1 thought on “Co to jest dusza”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *