Co to jest dusza

Jest ich o wiele więcej, lecz pamiętajmy, że są dwie wspólne cechy, które łączą duszę ludzką i zwierzęcą. Są to jedno tchnienie życia i śmiertelność ich obu. Główną różnicą jest to, że jak opisuje to Księga Rodzaju człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, czego nigdy nie powiedziano o żadnym ze zwierząt. Tylko człowiek został wyposażony w podobny do Boga (choć na znacznie niższym poziomie) intelekt, w umiejętność głębszego rozumowania, poczucie sprawiedliwości i miłości, wolną wolę. Podobnie jak Bóg jest królem wszechświata, stworzony przez niego człowiek miał być królem ziemi. Doskonałego człowieka Psalmista nazywał „niewiele mniejszym od aniołów” (Psalm 8:6). Można tylko zastanawiać się jak daleko dziś jesteśmy od tego stwierdzenia i jak bardzo potrzebujemy Boga, by wrócić do tego stanu. Kolejna różnica między człowiekiem a zwierzętami polega na tym, że Bóg tylko człowiekowi zapowiedział zmartwychwstanie. Ap. Paweł w Liście do Rzymian 5:8 napisał: „Bóg zaś okazuje nam swoją miłość przez to, że Chrystus umarł za nas”. Jak bardzo Ojciec Niebiański kocha ludzi, że zdecydował się ofiarować nam swojego Syna…

1 thought on “Co to jest dusza”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *