Co to jest dusza

Bardzo interesujący jest werset z Księgi Kapłańskiej 24:17-18. Mamy tu przepisy Prawa Mojżeszowego: „Ktokolwiek zabije człowieka, będzie ukarany śmiercią. Ktokolwiek zabije zwierzę, będzie obowiązany do zwrotu: zwierzę za zwierzę” Zobaczmy, że hebrajski zwrot przetłumaczony jako człowiek to „nefesz adam” – czyli: dusza ludzka. Zwrot oddany jako zwierzę to „nefesz behema” – czyli: dusza zwierzęca. Dodatkowo na samym końcu dwukrotnie użyto słowo „nefesz”, choć przetłumaczono je nie jako dusza, ale zwierzę. Wnioski z dokładnej analizy tego fragmentu są interesujące i ważne w naszym temacie. Werset ten mówi bowiem, ze i ludzie i zwierzęta są duszami i że dusze te mogą zostać zabite.

1 thought on “Co to jest dusza”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *