Co to jest dusza

Mit pierwszy mówi, że ludzie mają dusze albo są duszami, a zwierzętami – nie. Jest mnóstwo fragmentów z Pisma Św., które wprost temu przeczą. Z samego tylko 1. rozdziału Księgi Rodzaju dowiadujemy się, że duszami są różnego rodzaju zwierzęta wodne i lądowe. „Potem Bóg rzekł: Niechaj się zaroją wody od roju istot żywych, a ptactwo niechaj lata nad ziemią, pod sklepieniem nieba! (…) Niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju: bydło, zwierzątka naziemne i dzikie zwierzęta według ich rodzajów.” (Rodz. 1:20,24) Są one istotami żywymi, duszami żyjącymi, zupełnie tak jak człowiek. Co więcej, posiadają one nefesz, czyli duszę, w znaczeniu życia, pierwiastka życia, jak mówi o tym werset 30: „A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa w powietrzu, i dla wszystkiego, co się rusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona.” Słowo oddane tutaj jako „pierwiastek życia” to hebr. nefesz – tym razem w znaczeniu życia.

1 thought on “Co to jest dusza”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *